Privacy policy van KLiNGEL

Over ons

Dit is de Privacy Policy van Mail Order Finance GmbH, te vinden onder Privacy Policy. Gebruikers vinden hier informatie welke gegevens Klingel van klanten gebruikt en voor welke doeleinden wij ze inzetten.

Neem a.u.b. contact met ons op als u vragen heeft over deze Policy. U kunt schrijven aan het volgende adres:

Klingel
Postbus 499
3000 AL Rotterdam

Of u kunt een email sturen aan service@klingel.nl.
Of ons bellen op 010 - 447 98 00

Welke gegevens legt Klingel tijdens een bezoek aan de website vast?

Als u onze website bezoekt, registreren wij alleen de volgende technische informatie:

 • Paginabezoek
 • HTTP protocol elementen
 • Zoektermen

Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Ter afhandeling en ondersteuning van de actuele handeling
 • Website- en systeemadministratie
 • Onderzoek en ontwikkeling van de website
 • Eenmalige aanpassing

Wij hebben contracten afgesloten met externe dienstverleners om rapportages voor ons te maken over bijvoorbeeld paginabezoek, surfgedrag, aangeklikte promotionele acties etc. Deze dienstverleners gebruiken hiervoor, in zoverre wij dit toestaan, cookies, web-beacons en/of andere technologieën ter registratie van webbezoek om anonieme statistieken over bezoekers van onze website te maken. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend anonieme gegevens, die alleen het aantal aangeklikte pagina's van onze website weergeven. Er worden nooit persoonlijke gegevens van onze klanten aan deze dienstverleners doorgegeven.

 

Wanneer en waarom gebruikt Klingel cookies?

Om uw online bestelling zo goed mogelijk te verwerken, moeten we om technische redenen bij het openen van www.klingel.nl een zogenaamde cookie met een cijfercode inzetten. Dit geeft ons de mogelijkheid, om tijdens uw bezoek aan www.klingel.nl het door u ingevulde bestelformulier eenduidig aan u toe te kennen. Daardoor is bijvoorbeeld het bestelformulier ook beschikbaar wanneer u tussentijds een andere website bezoekt en daarna weer terugkeert op onze website. Het gaat hierbij om een zogenaamde "session cookie". Als u de cookie niet accepteert, worden de door u genoteerde artikelen telkens weer gewist. Daardoor is het niet mogelijk te bestellen, zonder deze cookie te accepteren. Verder kunt u uiteraard onbeperkt gebruik maken van de mogelijkheden van onze website.

Wij gebruiken in een aantal gevallen ook een cookie om te zien via welke reclame-uiting de gebruiker op onze website gekomen is. Deze cookie bestaat slechts uit coderingen om de reclame-uiting te herkennen. Deze cookies zijn over het algemeen 30 dagen geldig en worden voor statistische en afrekeningstechnische doeleinden gebruikt ter optimalisering van onze reclame op het internet.

In geen geval worden persoonlijke gegevens (naam, adres, emailadres, enz) in deze cookies opgeslagen.

Wat zijn cookies nu eigenlijk?

Het gaat om kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze internetsite naar de gebruiker verzonden worden. Deze kunnen of met een vooraf vastgelegde geldigheidsduur op de harde schijf van de computer worden opgeslagen, of alleen tijdens een internetbezoek (session) in het werkgeheugen van de computer gebruikt worden (een session­cookie). Deze laatste worden na het afsluiten van de browser automatisch verwijderd.

Zijn er aan cookies risico's verbonden?

Er wordt weleens beweerd dat cookies een risico voor de computer kunnen vormen. Omdat het echter om zeer eenvoudige tekstbestanden gaat, kunnen deze geen activiteiten uitvoeren, maar alleen informatie opslaan. Het volgende dient u over Cookies te weten:

 • Iedere webserver kan alleen die cookies uitlezen, die de server zelf meegegeven heeft..
 • Cookies kunnen geen virussen of wormen op uw computer overbrengen.
 • Door het gebruik van cookies kunnen er geen gegevens uit uw computer gelezen worden.
 • Ook kunnen cookies er niet voor zorgen dat er ongemerkt e-mails verstuurd worden.

Wanneer u cookies toch niet vertrouwt, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies niet, of in ieder geval niet ongemerkt geaccepteerd worden.

Op deze manier stelt u uw browser in voor het omgaan met cookies!

Internet Explorer:

 • Open in het menu "Extra" de functie "Internet-opties".
 • Hierna kiest u voor "Privacy".
 • Via de balk kunt u verschillende functies instellen: door met de muis over de balk te schuiven kunt u van "alle cookies blokkeren" tot "alle cookies accepteren" selecteren. De standaardinstelling is "normaal".
 • Bovendien heeft u nog de mogelijkheid om via de functietoets "Geavanceerd" verdere instellingen aan te geven.
 • Activeer vervolgens in het geopende venster de keuze "Automatische cookieverwerking opheffen" en kies daarna bijvoorbeeld de functie "Vragen" zodat u iedere keer voordat er een cookie opgeslagen wordt een melding krijgt.
 • Verdere informatie met betrekking tot de mogelijkheden kunt u ook vinden via de "Help" in de werkbalk boven in het venster.
 • Bevestig tenslotte altijd, in alle geopende vensters, uw instellingen met "OK".

Vergelijkbare instellingen vindt u bij Netscape in het menu "Bewerken" en onder "Instellingen". Daar vindt u dan de keuzemogelijkheid "Privacy en Veiligheid" hier kunt u dan onder cookies de instellingen wijzigen.

Let er echter wel op dat een algemene afwijzing van cookies tot gevolg kan hebben dat u op veel internetsites op gebruiksbeperkingen stuit.

Omgaan met web-bugs

Web-bugs of 'clear GIF's' zijn kleine, ongeveer 1 bij 1 pixel grote GIF-bestanden, die in andere afbeeldingen, e-mails etc. verstopt kunnen worden. Web-bugs hebben ongeveer hetzelfde doel als cookies, alleen de gebruiker merkt er niets van. Web-bugs sturen informatie over uw IP-adres, het internetadres van de bezochte website (de URL), het tijdstip waarop de web-bug bekeken is, het type browser van de gebruiker en over cookies aan een webserver. Op bepaalde pagina's maken wij gebruik van deze web-bugs. Op deze manier kunnen wij uw computer herkennen, als u nogmaals de website bezoekt of kunnen wij informatie krijgen hoe bepaalde acties bij de gebruiker overkomen.

Deze gegevens zijn anoniem en niet verbonden aan persoonlijke gegevens op de computer van de gebruiker. Soms zetten wij deze gegevens ook in voor onze nieuwsbrieven.

Om web-bugs tegen te gaan kunt u tools zoals bijvoorbeeld webwasher, bugnosys of AbBlock (voor Firefox) gebruiken. Om web-bugs in onze newsletters tegen te gaan, stelt u uw emailprogramma zo in, dat er geen HTML weergegeven wordt. Web-bugs worden ook tegengegaan als u mail offline leest. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij web-bugs nooit gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens te verzamelen of zulke gegevens aan derden door te geven.

Vastlegging en gebruik van klantgegevens

Bij een bestelling worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mail Order Finance GmbH handelend onder de naam Klingel. De wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat Mail Order Finance GmbH handelend onder de naam Klingel haar klantenbestand aanmeldt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Een waarborg voor de privacy van uw gegevens! Wij gebruiken en registreren de voor uw bestelling benodigde gegevens. Bovendien leggen wij, op vrijwillige basis, uw geboortedatum (bij nieuwe klanten), het telefoonnummer en e-mailadres vast. Wij gebruiken deze gegevens bij internetbestellingen om u een ontvangstbevestiging van uw bestelling te kunnen sturen en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Als u er voor gekozen heeft wel informatie te willen ontvangen, maar dit later wenst stop te zetten, is dit uiteraard mogelijk. Wat betreft de (NAW-)gegevens die aan derden ter beschikking gesteld kunnen worden, kunt u ervan verzekerd zijn dat wij hierbij zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen/derdenverstrekking kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw gegevens online inzien bij »Mijn Klingel« of een brief sturen aan Klingel, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam. Voor wijziging van uw gegevens kunt u via Uw mededeling contact met ons opnemen of een brief sturen aan Klingel, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam.