Grote seizoenswinactie 2019

Aanhef
.
.
1) Deelnamevoorwaarden grote seizoenswinactie 2019
1. KLINGEL stelt voor de seizoensactie 1 VW Polo t.w.v. € 15.000, 1x € 10.000 contant, 1 reischeque t.w.v. € 2500, 1 E-bike t.w.v. € 1500, 3 Klingel shoptegoedbonnen t.w.v. ­ € 500, € 1000 en € 1500 en 4x een verrassingsprijs t.w.v. € 250 beschikbaar. Voor de extra winactie voor snelle inzenders stelt KLINGEL een Vespa Primavera 50 4T 3V iGet t.w.v. ­ € 3590 beschikbaar. Contante uitbetaling is mogelijk. De prijzen worden toegekend middels verloting door een onpartijdige derde en zijn niet overdraagbaar. U hoeft uw prijs met niemand te delen. De genoemde prijzen zijn netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door KLINGEL voldaan.
2. Om uw kans op een prijs te benutten, dient u uiterlijk voor 31-12-2019 te reageren. Reageren kan door op bijgaande bestelkaart het vakje op de gelukscoupon aan te kruisen, online via het deelnameformulier op www.klingel.nl/winactie en telefonisch door het codewoord ‘Winactie’ te noemen. Indien wij uw reactie na de einddatum ontvangen, dan is uw kans op een prijs ongeldig. De actie wordt gedurende de rest van het seizoen (28-06-2019 t/m 31-12-2019) in diverse catalogi op verschillende wijzen ingezet en afgebeeld. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of indien de winnaar niet reageert op bericht van de organisator, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan degene die de prijs gewonnen heeft. In dat geval is K-Mail Order GmbH & Co. KG gerechtigd een andere winnaar te trekken aan wie de prijs zal toekomen conform de bepalingen van dit reglement. K-Mail Order GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor de opgave van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres) door de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of voor verlies van dergelijke gegevens.
3. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. Als u niet bestelt, kunt u uw lege bestelkaart insturen.
4. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Voor klachten over de prijsactie kunt u terecht bij KLINGEL, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam.
5. De gewonnen prijs wordt door KLINGEL uitgekeerd. De winnaar wordt uiterlijk bekend gemaakt op 31-03-2020. De winnaar krijgt van KLINGEL hierover schriftelijk bericht. De prijs zal uiterlijk op 30-04-2020 aan de winnaar worden uitgekeerd. Na 30-04-2020 kunt u de uitslag aanvragen bij KLINGEL. U kunt dit doen via de post (Postbus 499, 3000 AL Rotterdam) of door middel van een e-mail aan onze klantenservice (service@klingel.nl) onder vermelding van ‘Seizoenswinactie 2019’.
6. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.
7. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien de prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal KLINGEL ter bescherming van de privacy zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van betrokkene.
8. Deelname vanaf 18 jaar.
9. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH &Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk KLINGEL en wordt in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk ingezet. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. Deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde herroepen. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden.
10. Kennelijke druk- en zetfouten binden KLINGEL niet.
11. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.