Deelnamevoorwaarden

 
Klingel stelt voor deze actie tien chocoladeletters ter waarde van € 3,79 per stuk beschikbaar. Om deel te nemen aan de winactie dient u in een reactie op het betreffende Facebookbericht te vermelden voor wie u de chocoladeletter zou willen winnen. Na de einddatum van de actie worden de chocoladeletters verloot onder alle deelnemers die een geldige reactie hebben gegeven. De verloting vindt plaats door een onpartijdige derde.
 
De winactie gaat in op 19 november 2019 en sluit op 21 november 2019. Indien wij uw reactie na de einddatum ontvangen, maakt u geen kans meer op de prijs. Elke aanspraak op de gewonnen prijs vervalt, als de winnaar zich niet binnen 14 dagen na kennisgeving meldt.
De winnaar wordt uiterlijk 26 november bekendgemaakt op Facebook. De prijs wordt uiterlijk in week 48 verstuurd aan de winnaar.
 
Deze winactie is georganiseerd door Klingel, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam. Alleen personen met een woonadres in Nederland maken kans om te winnen. Contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Medewerkers en inwonende gezinsleden van Klingel of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie, zijn van deelname uitgesloten. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.