Deelnamevoorwaarden

KLiNGEL stelt voor deze actie 25 x 2 toegangskaarten voor de 50 Plus Beurs beschikbaar. Om deel te nemen aan de prijsactie dient u in een reactie op het betreffende Facebookbericht de volgende vraag te beantwoorden: Waarom koopt u graag KLiNGEL mode?

Een onafhankelijke jury kiest de 25 leukste reacties uit. De winnaars worden uiterlijk vrijdag 21 augustus 2015 bekendgemaakt op Facebook. Wij vragen de winnaars hun adresgegevens in een persoonlijk bericht of een e-mail toe te sturen. Persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De toegangskaarten worden in week 35 per post verstuurd aan de winnaars. De toegangskaarten hebben een waarde van € 20,- per stuk en geven eenmalig gratis toegang tot de 50 Plus Beurs, die van dinsdag 15 tot en met zaterdag 19 september 2015 gehouden wordt in de Jaarbeurs in Utrecht. De winnaars mogen zelf kiezen op welke dag ze hun toegangskaarten gebruiken.

Deze prijsactie is georganiseerd door KLiNGEL, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam. Alleen personen met een woonadres in Nederland maken kans om te winnen. Contante uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. Medewerkers en inwonende gezinsleden van KLiNGEL of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie, zijn van deelname uitgesloten.

De prijsactie gaat in op maandag 17 augustus 2015 en sluit op woensdag 19 augustus 2015. Indien wij uw reactie na deze datum ontvangen, maakt u geen kans meer op een prijs. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.