Rekeningoverzicht

Hier krijgt u een overzicht van alle boekingen die de afgelopen maanden op uw rekeningoverzicht hebben plaatsgevonden. Het huidige openstaande saldo wordt daar als belangrijke informatie direct op uw eigen betalingsoverzicht in het rood aangegeven. De weergegeven periode kunt u onderaan de pagina via 'Periode wijzigen' wijzigen. Hierbij kunnen maximaal 250 boekingen weergegeven worden.

De tabel geeft de mutaties op uw saldo aan. In de voorlaatste kolom worden de te betalen rekeningen getoond. De laatste kolom toont betalingen en retouren. Als eerste regel voor de boekingen ziet u altijd het saldo, aan het eind van de lijst wordt het saldo na, dus inclusief de nieuwe boekingen, weergegeven.

Onder de tabel met de boekingen ziet u bovendien de volgende betalingstermijn. Achterstallige betalingen worden in het rood aangegeven.

Wanneer u het rekeningoverzicht voor uw eigen administratie wilt afdrukken, kunt u dit via de button 'Afdrukvoorbeeld in nieuw venster openen' doen. Let erop dat door de instelling van uw browser ('Achtergrondkleur en ­ beelden afdrukken') de afbeelding standaard zonder Tabelraster afgedrukt wordt. Wijzig in dat geval de betreffende instellingen van uw browser.