HELAAS! Het KLiNGEL logo zit ergens anders verstopt.
Probeer het nog eens!

Deelnamevoorwaarden

1. Beschrijving van de prijsactie en organisator
De prijsactie begint op 11 augustus 2015 en eindigt op 24 augustus 2015. Minimale leeftijd voor deelname: 18 jaar. Automatisch gegenereerde inzendingen zijn ongeldig. De actie wordt georganiseerd door KLiNGEL (K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstraße 23, 75177 Pforzheim). Deelname aan de prijsactie is alleen mogelijk bij een bestelling van minimaal 40 euro in onze webshop.

2 .Beschrijving en afhandeling van de prijsactie
Om deel te namen aan deze prijsactie, dient u via de link ´Doe nu mee en ga naar uw verrassingscadeau!´, het cadeautje in uw winkelwagentje te leggen en een bestelling van minimaal 40 euro te plaatsen in onze webshop. Alle deelnemers die het KLiNGEL logo gevonden hebben, ontvangen het verrassingscadeau gratis. Zolang de voorraad strekt. Onder alle deelnemers worden 20 KLiNGEL shoptegoedbonnen ter waarde van 100 euro verloot. De verloting vindt plaats door een onpartijdige derde.

3. Deelname en diskwalificatie
Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten. K-Mail Order behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten indien daar een geldige reden voor is, zoals schending van de deelnamevoorwaarden of de wet. Ook kunnen in deze gevallen uitgekeerde prijzen worden teruggevorderd. Contante uitbetaling van de shoptegoedbon is niet mogelijk. Het overdragen van een prijs aan een andere persoon is niet geoorloofd. De prijzen worden op kosten van K-Mail Order verstuurd. De winaars van de actie worden schriftelijk op de hoogte gebracht. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het adres of het e-mailadres. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.

4. Verandering van de deelnamevoorwaarden en beëindiging van de prijsactie
K-Mail Order behoudt zich tevens het recht voor om de prijsactie op elk moment, om zwaarwegende redenen, zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen te beëindigen of te onderbreken. Indien het beëindigen van de prijsactie is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, heeft K-Mail Order het recht om een schadevergoeding te vorderen.

5. Gegevensbescherming
Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. Winnaars kunnen met naam en woonplaats in een winaarsgalerij getoond worden. De deelnemer kan zijn of haar instemming te allen tijde herroepen. Persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

6. Overig
Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Mocht u klachten hebben over deze actie dan kunt u zich wenden tot KLiNGEL, Postbus 499, 3000 AL Rotterdam. Kennelijke druk- en zetfouten binden K-Mail Order niet.