Alternatieve geschillenschikking

De EU-commissie richt een platform op voor buitengerechtelijke geschillen. De consument biedt dit de mogelijkheid geschillen met betrekking tot uw online-bestelling eerst zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Het platform voor het oplossen van geschillen is bereikbaar via een externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aan geschillenbemiddeling door een consumentenarbitragecommissie nemen wij niet deel.