Garantie

Klingel biedt twee jaar garantie, naast de wettelijke rechten, op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
Als u aanspraak wilt maken op uw garantie, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.